Jdi na obsah Jdi na menu
 


Niečo o mne

 

129663-erika-kostova-clanok.jpg

  

Rusínska misia v dvoch rusínskych obciach

 

Jedným z najúspešnejších projektov občianskeho združenia Rusín a Ľudové noviny za minulý rok bolo vydanie knihy rusínskych rozprávok dvoch handicapovaných sestier – Márie a Eriky Kostových z Kurova. Cieľom tohto projektu bolo nielen knižku vydať, ale hlavne ju spropagovať, čo v našom prípade znamená doniesť ju priamo do MŠ a ZŠ, a tým motivovať predškolákov, žiakov, ale aj ich rodičov a učiteľov  rozvíjať národnostnú uvedomelosť u mladej generácie Rusínov. Hoci financie na projekt série besied po rusínskych obciach neboli schválené, členovia OZ Rusín a Ľudové noviny, rusínski entuziasti sa rozhodli nezastaviť sa na polceste, ale doviesť svoj zámysel do konca. Začali teda vlastnými silami a prostriedkami organizovať sériu besied o národnostnej identite, prezentujúc pritom novo vydanú knihu  „Prîpovidky na dobru nič“ (Rozprávky na dobrú noc). Sestry Kostové túto iniciatívu len privítali, lebo aj pre nich je nezabudnuteľným zážitkom stretnutie s detským čitateľom, ktorému je táto knižočka adresovaná.

 

Beseda so sestrami Erikou a Máriou Kostovými z Kurova, autorkami knihy Prîpovidky na dobru nič (Rozprávky na dobrú noc), ktorú vydalo občianske združenie Rusín a Ľudové noviny. Táto beseda bola v priestoroch Materskej škôlky v Beloveži Bardejovského okresu, ale boli na nej prítomní aj žiaci základnej školy. Okrem spomínaných sestier (zľava) na besede boli aj redaktori Rusîna a Narodnych novînok: PhDr. Kvetoslava Koporová (hlavná organizátorka vydarenej akcie), PhDr. Mária Maľcovská a Mgr. Alexander Zozuľák. Beseda je zo série, na ktorú odborná komisia MK SR pre rusínsku národnostnú menšinu nenavrhla prideliť financie zo štátnej dotácie. Ale táto beseda, ako aj ďalšie, sa zrealizujú! Aj bez financií z Ministerstva kultúry SR a „milosti pánov“ zo spomenutej „odbornej“ komisie.